Applied History

Panel 5: Reconstructies

Reconstructies: van tastbaar naar onaantastbaar – de betekenis van erfgoed reconstructies in open science

Reconstructies, bijvoorbeeld van kunstwerken of historische gebouwen, spreken niet alleen tot onze verbeelding; ze vormen onze verbeelding. Ze roepen bij het grote publiek verwondering op. Maar onder kunsthistorici, historici en archeologen, die meer inzicht hebben in de historische gegevens waar reconstructies op worden gebaseerd, zijn ze vaak controversiëler. In deze groep klinkt de roep om een zo getrouw mogelijke herbouw of weergave, die bovendien herleidbaar en verantwoord is. Immers, zodra een reconstructie bestaat, raakt ze verankerd in onze verbeelding en heeft ze blijvend effect op het begrip en de verbeelding van het verleden bij het grote publiek en in de wetenschap. Tastbaar wordt zo onaantastbaar. 

                In dit panel zullen wetenschappers en vertegenwoordigers uit de museale en erfgoedsector met elkaar in gesprek gaan over de totstandkoming en receptie van historische reconstructies. Centraal staat de vraag in hoeverre wetenschappers, musea en erfgoedinstellingen verantwoording moeten afleggen over virtuele of 3Dreconstructies en daarbij inzicht moeten geven in de totstandkoming ervan. Het panel bevraagt het spanningsveld tussen een wetenschappelijk onderbouwde reconstructie en een optimale museale ervaring voor de bezoekers.   

Dr. Sanne Frequin
Voorzitter
Promovendus, wetenschapper in de media en docent kunstgeschiedenis. Haar onderzoek betreft de politieke boodschap die wordt weergegeven door de grafmonumenten van de graven van Holland, Henegouwen en Zeeland (13e en 14e eeuw). Read more
Dr. Saskia Stevens
Voorzitter
Dr. Saskia Stevens is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse Periode. Read more
Dr. Luc Amkreutz
Amkreutz is intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar de prehistorie in Noordwest-Europa en de publieke communicatie daarvan. Read more
René de Kam
René de Kam is Historicus en conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum en auteur van meerdere boeken over de geschiedenis van Utrecht.
Dr. Janric van Rookhuijzen
Van Rookhuijzen is een Veni-onderzoeker en docent. Zijn interessegebied is de geschiedenis en archeologie van het klassieke Griekenland. Read more
Dr. Merlijn Hurx
Hurx is an assistant professor interested insixteenth-century Jesuit architecture in Italy, the modernisation of classicist town halls in the Dutch Republic, fifteenth-century design and building practice in the Low Countries and advances in building technologies between 1400-1750. Read more