Applied History

Panel 4: Crisis

Hoe kun je helpen als historicus als de crisis uitbreekt?

In een bijdrage van 2-3 mei 2020 in NRC Handelsblad presenteerde een groep historici, gespecialiseerd op de Middeleeuwen tot heden, een aantal ‘tips en truuks’ om geschiedenis beter te gebruikn als ‘citizen’s resource’ in tijden van crisis. Als geen ander begrijpen historici de bron van onze beschaving, de  geschiedenis, en weten zij deze in te zetten bij het stellen van de juiste vragen.  

In tijden van crisis staan urgentie, noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid van maatregelen voorop. ‘Niets doen is geen optie’, ‘Er moet nu iets gebeuren’. Op dat soort moment is dat natuurlijk ook zo. Maar geschiedenis laat zien dat er altijd meer opties zijn, dat context er toe doet, werpt licht op nieuwe alternatieven. En helpt zo de crisis in perspectief te plaatsen, of het nu om pandemieën, rampen en catastrofes, of over terrorisme, aanslagen en coups gaat.  

Over nut en noodzaak van meer toegepaste geschiedenis is al veel gesproken en geschreven. Harm Kaal en Jelle van Lottum richtten er in 2018 zelfs een heel tijdschrift voor op, het Journal of Applied History. De Covid-19 crisis zet die initiatieven in een nieuw, urgent licht. De vraag in deze workshop gaat nadrukkelijk niet over terminologie, maar over voorbeelden, methodes en technieken die ‘applied history’ als benadering versterken.  

In deze sessie willen we kijken hoe we methoden en technieken kunnen ontwikkelen om op onderbouwde, empirische wijze lessen te trekken uit zaken die in het verleden goed gingen of helemaal verkeerd liepen in periodes van crisis. Hoe reageer je als historicus op de oorlog in Oekraïne? En hoe helpt historisch inzicht bij het verwerken van terroristische aanslagen – vooral wanneer het gaat om kinderen en jongeren die bang zijn, en niet weten hoe dit te plaatsen. 

Prof. dr. Beatrice de Graaf
Voorzitter
Beatrice de Graaf is historicus en onderzoeker op het gebied van veiligheid en terrorisme. Haar onderzoek is gericht op hoe staten en samenlevingen proberen een hoog veiligheidsniveau te handhaven en hoe deze pogingen zich verhouden tot kernwaarden en instituten (democratie,... Read more
Dr. Laurien Crump-Gabreëls
Laurien Crump is Universitair Docent en Onderzoeker in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Zij is gespecialiseerd in multilaterale diplomatie en Europese veiligheid tijdens de Koude Oorlog vanuit zowel een West- als een Oost-Europees perspectief. Read more
Dr. Bjorn Wansink
Bjorn Wansink is universitair hoofddocent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. In zijn werk houdt Wansink zich bezig met thema’s als culturele diversiteit, geschiedenis, burgerschap, kritisch denken, multiperspectiviteit en omgaan met controversiële kwesties. Read more
Luca Neijts MA
Neijts is momenteel een leraar-in-opleiding voor het vak Geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Een stage bij TerInfo bood hem de mogelijkheid lessen over "gevoelige" onderwerpen te maken en uit te voeren.
Robert Kortus MA
Robert Kortus is masterstudent Geschiedenis: Educatie en Communicatie en geeft momenteel les aan boven- en onderbouwklassen in het VO. Hij heeft een periode bij TerInfo gewerkt als student-assistent.
dr. Rutger van den Hoeven
De cultuurhistoricus Rutger van den Hoeven werkt als universitair docent bij het departement geschiedenis en kunstgeschiedenis. Hij is gespecialiseerd in Europese en Amerikaanse geschiedenis. Naast zijn werk bij de UU, schrijft hij een vaste rubriek in de Groene Amsterdammer en...
Yannick Balk
Yannick Balk is historicus en was tot 2021 werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Hij was daar onder meer als projectleider betrokken bij het grote onderzoek naar misstanden bij interlandelijke adopties (Commissie-Joustra). Sinds 2021 werkt Yannick bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid,... Read more